معنی و ترجمه کلمه به صورت سود ناویژه به دست آوردن به انگلیسی به صورت سود ناویژه به دست آوردن یعنی چه

به صورت سود ناویژه به دست آوردن

gross

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها