معنی و ترجمه کلمه به صورت مادى و خارجى مجسم کردن به انگلیسی به صورت مادى و خارجى مجسم کردن یعنی چه

به صورت مادى و خارجى مجسم کردن

objectify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها