معنی و ترجمه کلمه به صورت نوار یا تسمه درآوردن به انگلیسی به صورت نوار یا تسمه درآوردن یعنی چه

به صورت نوار یا تسمه درآوردن

rand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها