معنی و ترجمه کلمه به صورت وام و اجاره دادن به انگلیسی به صورت وام و اجاره دادن یعنی چه

به صورت وام و اجاره دادن

lend lease

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها