معنی و ترجمه کلمه به صورت پودر یا ذرات ریز درآورنده به انگلیسی به صورت پودر یا ذرات ریز درآورنده یعنی چه

به صورت پودر یا ذرات ریز درآورنده

vaporizer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها