معنی و ترجمه کلمه به صورت گره درآوردن به انگلیسی به صورت گره درآوردن یعنی چه

به صورت گره درآوردن

bundle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها