معنی و ترجمه کلمه به طرف ساحل به انگلیسی به طرف ساحل یعنی چه

به طرف ساحل

ashore
coastward
coastwards
inshore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها