معنی و ترجمه کلمه به طور با ارزش به انگلیسی به طور با ارزش یعنی چه

به طور با ارزش

valuably


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها