معنی و ترجمه کلمه به طور توالى قرار گرفتن به انگلیسی به طور توالى قرار گرفتن یعنی چه

به طور توالى قرار گرفتن

succeed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها