معنی و ترجمه کلمه به طور درهم به انگلیسی به طور درهم یعنی چه

به طور درهم

desultorily

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها