معنی و ترجمه کلمه به طور دنج قرار گرفتن به انگلیسی به طور دنج قرار گرفتن یعنی چه

به طور دنج قرار گرفتن

snug

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها