معنی و ترجمه کلمه به طور سرراست به انگلیسی به طور سرراست یعنی چه

به طور سرراست

straight

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها