معنی و ترجمه کلمه به طور شفاهى به انگلیسی به طور شفاهى یعنی چه

به طور شفاهى

unwritten


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها