معنی و ترجمه کلمه به طور ضرورى به انگلیسی به طور ضرورى یعنی چه

به طور ضرورى

essentially

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها