معنی و ترجمه کلمه به طور طبیعى افشانده شدن به انگلیسی به طور طبیعى افشانده شدن یعنی چه

به طور طبیعى افشانده شدن

self sow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها