معنی و ترجمه کلمه به طور غلط به کار بردن به انگلیسی به طور غلط به کار بردن یعنی چه

به طور غلط به کار بردن

misapply

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها