معنی و ترجمه کلمه به طور غیر عادلانه تقسیم کردن به انگلیسی به طور غیر عادلانه تقسیم کردن یعنی چه

به طور غیر عادلانه تقسیم کردن

gerrymander

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها