معنی و ترجمه کلمه به طور غیر کافى به انگلیسی به طور غیر کافى یعنی چه

به طور غیر کافى

poorly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها