معنی و ترجمه کلمه به طور فشرده به انگلیسی به طور فشرده یعنی چه

به طور فشرده

staccato

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها