معنی و ترجمه کلمه به طور قاطع شکست دادن به انگلیسی به طور قاطع شکست دادن یعنی چه

به طور قاطع شکست دادن

whop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها