معنی و ترجمه کلمه به طور متقاطع هاشور زدن به انگلیسی به طور متقاطع هاشور زدن یعنی چه

به طور متقاطع هاشور زدن

crosshatch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها