معنی و ترجمه کلمه به طور متقاطع به انگلیسی به طور متقاطع یعنی چه

به طور متقاطع

thwartwise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها