معنی و ترجمه کلمه به طور متناوب به انگلیسی به طور متناوب یعنی چه

به طور متناوب

off and on


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها