معنی و ترجمه کلمه به طور مشترک امرى را انجام دادن به انگلیسی به طور مشترک امرى را انجام دادن یعنی چه

به طور مشترک امرى را انجام دادن

mutualize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها