معنی و ترجمه کلمه به طور نازک یا لاغر به انگلیسی به طور نازک یا لاغر یعنی چه

به طور نازک یا لاغر

thinly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها