معنی و ترجمه کلمه به طور نمونه یا رمز به انگلیسی به طور نمونه یا رمز یعنی چه

به طور نمونه یا رمز

typically

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها