معنی و ترجمه کلمه به طور وارونه یا معکوس به انگلیسی به طور وارونه یا معکوس یعنی چه

به طور وارونه یا معکوس

conversely

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها