معنی و ترجمه کلمه به طور وحشیانه به انگلیسی به طور وحشیانه یعنی چه

به طور وحشیانه

tooth and nail

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها