معنی و ترجمه کلمه به طور کامل به انگلیسی به طور کامل یعنی چه

به طور کامل

hip and thigh
ideally
thorough

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها