معنی و ترجمه کلمه به قتل رساندن به انگلیسی به قتل رساندن یعنی چه

به قتل رساندن

assassinate
brain
kill
murder
slay

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها