معنی و ترجمه کلمه به قدر یک فنجان چاى به انگلیسی به قدر یک فنجان چاى یعنی چه

به قدر یک فنجان چاى

teacupful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها