معنی و ترجمه کلمه به قید قول شرف آزاد ساختن به انگلیسی به قید قول شرف آزاد ساختن یعنی چه

به قید قول شرف آزاد ساختن

parole

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها