معنی و ترجمه کلمه به لانه پناه بردن به انگلیسی به لانه پناه بردن یعنی چه

به لانه پناه بردن

lodge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها