معنی و ترجمه کلمه به مایه درآوردن به انگلیسی به مایه درآوردن یعنی چه

به مایه درآوردن

modulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها