معنی و ترجمه کلمه به مقدار زیاد به انگلیسی به مقدار زیاد یعنی چه

به مقدار زیاد

all out
as long as
large scale
overmuch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها