معنی و ترجمه کلمه به نحو اکمل انجام یافته به انگلیسی به نحو اکمل انجام یافته یعنی چه

به نحو اکمل انجام یافته

well ordered

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها