معنی و ترجمه کلمه به نظر رسیدن به انگلیسی به نظر رسیدن یعنی چه

به نظر رسیدن

peer
sound

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها