معنی و ترجمه کلمه به هدر دادن به انگلیسی به هدر دادن یعنی چه

به هدر دادن

frivol


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها