معنی و ترجمه کلمه به همه جور قدم تربیت شده به انگلیسی به همه جور قدم تربیت شده یعنی چه

به همه جور قدم تربیت شده

thorough paced


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها