معنی و ترجمه کلمه به هم اتصال پیدا کردن به انگلیسی به هم اتصال پیدا کردن یعنی چه

به هم اتصال پیدا کردن

interdigitate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها