معنی و ترجمه کلمه به هم انداختن به انگلیسی به هم انداختن یعنی چه

به هم انداختن

whomp up

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها