معنی و ترجمه کلمه به هم بافتن و به صورت طناب درآوردن به انگلیسی به هم بافتن و به صورت طناب درآوردن یعنی چه

به هم بافتن و به صورت طناب درآوردن

strand


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها