معنی و ترجمه کلمه به هم تابیده به انگلیسی به هم تابیده یعنی چه

به هم تابیده

convoluted


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها