معنی و ترجمه کلمه به هم خوردگى به انگلیسی به هم خوردگى یعنی چه

به هم خوردگى

collission
disorderliness
indisposition
muss
revolt
turmoil

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها