معنی و ترجمه کلمه به هم ریختن به انگلیسی به هم ریختن یعنی چه

به هم ریختن

bollix
commix
disassemble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها