معنی و ترجمه کلمه به هم فشرده به انگلیسی به هم فشرده یعنی چه

به هم فشرده

coarctate
seried

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها