معنی و ترجمه کلمه به هم مربوط بودن به انگلیسی به هم مربوط بودن یعنی چه

به هم مربوط بودن

correspond

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها