معنی و ترجمه کلمه به هم نخوردن به انگلیسی به هم نخوردن یعنی چه

به هم نخوردن

mismatch
mismate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها