معنی و ترجمه کلمه به وسیله آمبولانس حمل کردن به انگلیسی به وسیله آمبولانس حمل کردن یعنی چه

به وسیله آمبولانس حمل کردن

ambulance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها