معنی و ترجمه کلمه به وسیله سپر حفظ کردن به انگلیسی به وسیله سپر حفظ کردن یعنی چه

به وسیله سپر حفظ کردن

shield

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها